Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

15-16 Listopad 2018 WARSZAWA

Szkolenie prowadzi MACIEJ ORŁOŚ

vf_orlos

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych uczestników w kontaktach z mediami elektronicznymi oraz oswojenie uczestników z rozmówca, kamera i mikrofonem w sytuacji wystąpienia publicznego. Uczestnicy podczas szkolenia staną wobec typowych sytuacji medialnych. W pierwszej części,
podczas wstępu teoretycznego, poznają psychologiczne, językowe i techniczne aspekty wystąpień publicznych. Następnie, będą mieli możliwość przećwiczenia poznanych technik w praktyce – wystąpienia uczestników będą rejestrowane w technice cyfrowej, a zapisany materiał będzie odtwarzany na ekranie i omawiany przez dziennikarza.

Zagadnienia szczegółowe:

Autoprezentacja i świadomość wizerunkowa:

 • prezentacje biznesowe
 • wystąpienia okolicznościowe
 • komunikacja kryzysowa

Szkolenie obejmuje praktyczne wskazówki jak:

 • przygotować się do wystąpienia
 • odnieść sukces perswazyjny
 • mówić ciekawie
 • dobrze wypaść
 • dostosować wizerunek do roli społecznej
 • spojrzeć na siebie z perspektywy odbiorcy
 • radzić sobie w sytuacji kryzysowej
 • odnaleźć przyjemność w wystąpieniach publicznych

Uwaga! Szkolenie prowadzone jest z użyciem kamery

Szkolenia

Program szkolenia:

Dzień I

I. Wprowadzenie do tematu – trochę teorii:

 • warstwa werbalna i niewerbalna wystąpienia, m.in.aura emocjonalna, gestykulacja,
  detale w wyglądzie, dykcja, język, polszczyzna, konstrukcja wystąpienia, story telling
 • mówić ciekawie – oto jest wyzwanie!
 • scena/kulisy – jak wyznaczyć granice
 • rola rekwizytu

II. Podstawowe źródła komunikacji:

 • mowa ciała (mimika, gesty, terytorium)
 • parajęzyk (ton głosu, barwa, tempo mówienia)
 • słowa

III. Sztuka wywoływania pierwszego wrażenia:

 • wygląd zewnętrzny
 • postawa
 • głos
 • powitanie
 • uśmiech
 • kontakt wzrokowy

IV. Trudne sytuacje w trakcie spotkania:

 • podstawowe techniki odpowiadania na pytania informacyjne i krytyczne
 • tzw. „trudni ludzie” – osoby utrudniające przebieg prezentacji i reakcja na ich zachowanie
 • pułapki w argumentacji i „tricki pod publikę”
 • co trzeba wiedzieć o uczestnikach prezentacji?

V. Autoprezentacja – ćwiczenia praktyczne:

 • wystąpienie “zapoznawcze” podczas konferencji – “kilka słów” o sobie i swojej firmie
 • odebranie nagrody, tzw. “thank you speech”
 • konferencja prasowa (uczestnicy podzieleni na grupy – praca w zespole)

Wszystkie ćwiczenia są nagrywane, następnie nagrania są odtwarzane i szczegółowo analizowane.

Podczas analizy trener zwraca uwagę na błędy zarówno w warstwie werbalnej jak i niewerbalnej wystąpienia.

 

Program szkolenia:

Dzień II

I. Autoprezentacja medialna: specyfika budowania wizerunku oraz jak widzą nas inni.
II. Trochę teorii – wykład.
III. Komunikacja niewerbalna w praktyce:

 • co naprawdę dociera do widza?
 • dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy

IV. Jak dobrze odpowiadać na trudne pytania:

 • kultura i etykieta rozmowy
 • jak opanować stres
 • jak reagować na przeszkadzanie i prowokacje

V. Warsztaty kamerowe:

 • setka
 • setka z dopytaniem
 • rozmowa “na żywo” z dziennikarzem

Wszystkie ćwiczenia są nagrywane, następnie nagrania są odtwarzane i szczegółowo analizowane. Podczas analizy trener zwraca uwagę na błędy zarówno w warstwie werbalnej jak i niewerbalnej wystąpienia. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje konkretne wskazówki dotyczące elementów do poprawy podczas wystąpienia.

Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram