Mistrz Zarządzania Wizerunkiem Profesjonalna Autoprezentacja

30 Sierpnia 2018 Warszawa

Szkolenie prowadzi Jacek Rozenek

vf_rozenek

Poznaj misję szkolenia:

 • Warsztat zaprojektowany jest z wykorzystaniem kamery do nagrywania ćwiczeń oraz ich analizy – obserwacji postępów uczestników w doskonaleniu umiejętności
 • Istotnym elementem warsztatu jest pre work i post work, uczestnicy otrzymają materiały zawierające elementy merytoryczne do zapoznania się przed warsztatem i zadanie do wykonania (prezentacja), zgodnie z ustalonymi standardami – czas, ilość slajdów … jako wystandaryzowany materiał bazowy do pracy warsztatowej. Po zakończonym warsztacie uczestnicy otrzymają dodatkowe materiały do pracy indywidualnej na okres ok 3 miesięcy.
 • Aktywne uczestnictwo w szkoleniu pozwala na praktyczne przyswajanie wiedzy w atmosferze akceptacji między innymi dzięki dzieleniu się doświadczeniami, poszerzaniu/korygowaniu repertuaru zachowań, eksperymentowaniu z nowymi zadaniami w nowych sytuacjach,
 • Szkolenie jest realizowane równolegle na trzech poziomach: poziomie teoretycznym (przekazywanie/nabywanie wiedzy), poziomie praktycznym (kształtowanie/rozwijanie umiejętności) oraz poziomie indywidualnych kompetencji (rozpoznawanie predyspozycji ), z wykorzystaniem modelu uczenia się dorosłych (cyklu uczenia się Kolba obejmującego sekwencję: obserwacja – analiza – planowanie – działanie)
 • Ponadto na potrzeby szkolenia proponuje się zastosowanie techniki SRS (Simulation of Real Situation – Symulacja Prawdziwej Sytuacji) – techniki szkoleniowej, której celem jest zdobywanie i doskonalenie kompetencji w trakcie ćwiczeń zbudowanych na scenariuszu odpowiadającym rzeczywistym sytuacjom, z którymi spotyka się uczestnik warsztatu w swojej pracy zawodowej, a także w warunkach zbliżonych do realiów biznesowych (czas, miejsce…)

 A po szkoleniu będziesz:

 • Budować wizerunek eksperta w organizacji
 • Zidentyfikować własne obszary rozwojowe i modele zachowań
 • Przygotować wystąpienie zorientowane na cel
 • Stosować skuteczne techniki prezentacyjne
 • Zainteresować i utrzymać uwagę audytorium
 • Budować relacje z audytorium oparte na zaufaniu i szacunku
 • Radzić sobie z tremą
 • Budować świadomie zaciekawienie audytorium
 • Operować głosem i gestem
 • Reagować na trudne sytuacje prezentacyjne

 

Szkolenia

9.30 – 10.00 Lista obecności / kawa

 

WPROWADZENIE W ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z AUTOPREZENTACJĄ

 • Definicja Autoprezentacji
 • Autoprezentacja – kontrolowana informacja czy iluzja o samym sobie
 • Czynniki wpływające na pierwsze wrażenie
 • Kontekst społeczny pierwszego wrażenia
 • Zasady budowania pozytywnej autoprezentacji w biznesie
 • V technik aktorskich w autoprezentacji
 • Zasady budowania pozytywnego wizerunku w percepcji odbiorcy

 

11.00 – 11.15 Przerwa na kawę

 

ROZPOZNANIE WŁASNEGO POTENCJAŁU AUTOPREZENTACYJNEGO

 • Analiza Transakcyjna – test
 • Preferencje komunikacyjne
 • Stany „Ja” – komunikacja ze stanu „ Ja Dorosłego”
 • Trójkąt dramatyczny w autoprezentacji
 • Ingracjacja
 • Suplikacja
 • Egzemplifikacja
 • Straszenie
 • Autopromocja

 

RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI  W CODZIENNYCH I OFICJALNYCH SYTUACJACH SŁUŻBOWYCH

 • Interpretacja prawdziwego nastawienia rozmówcy
 • Typowe błędy w kontaktach z współpracownikami – łamanie zasad etykiety
 • Sposoby rozwiązania sytuacji, w której odczuwamy eskalację konfliktu
 • Reagowanie na zastrzeżenia kierowane pod swoim adresem
 • Radzenia sobie z niezręczną sytuacją przy oficjalnej okazji

BUDOWANIE PROFESJONALNEGO WIZERUNKU Z ELEMENTAMI PR

 • Radzenia sobie z niezręczną sytuacją przy oficjalnej okazji
 • Status eksperta – rzetelność, wiarygodność, przygotowanie
 • Świadomość budowania marki/wizerunku przedstawiciela firmy
 • Prowadzenie polityki informacyjnej – jak tworzyć środowisko sprzyjające sprawnemu i efektywnemu przepływowi informacji

 

13.15 – 14.00 Przerwa na lunch

 

WARSZTAT STYLISTYKI BIZNESOWEJ

 • Charakterystyka Twojej sylwetki
 • Kompletowanie garderoby do Twojego  typów urody i sylwetki
 • Korekta sylwetki przy pomocy fasonu i koloru
 • Stylizacja ubioru (proporcje sylwetki, korekta,dobór kolorystyki i dodatków)
 • Zasady budowania kompozycji (twarz, sylwetka)
 • Indywidualny dobór makijażu, fryzury, kolorów, ubioru, dodatków
 • Podkreślanie osobowości ubiorem
 • Znaczenie dodatków i rekwizytów
 • Dobieranie kołnierzyka do kształtu Twoich ramion i szyi
 • Dobieranie wiązania krawata do rodzaju kołnierzyka
 • Nauka dobrego dobrania i noszenia garnituru

 

WARSZTAT WERBALNYCH TECHIK ZARZĄDZANIA WIZERUNKIEM

 • Zasady wywierania wpływu psychologicznego jako scenariusze i heurystyki, czyli twórcze, otwarte sekwencje działań
 • Model praw perswazji Delta (wg Kevina Hogana): ukryta perswazja i kroki wpływu
 • Prawa władzy, prawa wojny, prawa uwodzenia w ujęciu Roberta Greena: strategie budowania indywidualnej i grupowej przewagi w relacjach biznesowych
 • Model maksymalizacji wpływu społecznego: 12 uniwersalnych praw perswazji wg Kurta Mortensena
 • Motywy manipulacji wrażeniem. Stereotypy, kontekst społeczny – normy i role
 • IX praw perswazji – Poziomy logiczne komunikacji oraz meta-komunikacja
 • Zastosowanie metody „gry ram” w komunikacji werbalnej
 • Rozbijanie manipulacji werbalnych w rozmowie bezpośredniej

16.30 Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów

 

Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram